Nieuwe EU-BTW-Richtlijnen: Vanwege nieuwe EU-btw-richtlijnen moet het btw-tarief van het land van bestemming berekend worden. Bestelt u vanuit buiten Nederland dan heeft dit gevolg op de hoogte van de totaalprijs van uw bestelling.

Filteren op

Cruydt-hoeck zaden

Cruydt-Hoeck zaden

Cruydt-Hoeck zaden

Actieve filters

Akkerbloemen - snelbloeiend en kleurrijk
Bevat: Akkerleeuwenbek Misopates orontium - Bleke klaproos Papaver dubium - Bolderik Agrostemma githago - Echte kamille Matricaria chamomilla - Franse silene Silene gallica - Gele ganzenbloem Glebionis segetum - Grote klaproos Papaver rhoeas-...
€ 5,95
Beemdkroon - Knautia arvensis
WILD & INHEEMS voor meer BIODIVERSITEIT Cruydt-Hoeckzaden zijn wildebloemenzaden van regionale herkomst. Daardoor sluiten deze perfect aan bij insecten die hier van nature voorkomen. Functies van inheemse planten: Biodiversiteitsherstel...
€ 3,95
Bijenweide - drachtplanten voor wilde bijen
Bevat: Beemdkroon Knautia arvensis - Bermooievaarsbek Geranium pyrenaicum - Betonie Betonica officinalis - Blauwe knoop Succisa pratensis - Boerenwormkruid Tanacetum vulgare - Borstelkrans Clinopodium vulgare - Bosandoorn Stachys sylvatica -...
€ 5,95
Bijenweide - voor tijdelijke invulling
Bevat: Akkerleeuwenbek Misopates orontium - Akkervergeet-mij-nietje Myosotis arvensis - Akkerviooltje Viola arvensis - Dagkoekoeksbloem Silene dioica - Driekleurig viooltje Viola tricolor subsp. tricolor - Echt bitterkruid Picris hieracioides -...
€ 5,95
Bloeiende voegen - voor open bestrating en stapstenen
Bevat: Bleke klaproos Papaver dubium - Duizendblad Achillea millefolium - Gewone brunel Prunella vulgaris - Gewone reigersbek Erodium cicutarium - Gewone rolklaver Lotus corniculatus var. corniculatus - Grasklokje Campanula rotundifolia - Grote...
€ 5,95
Dagkoekoeksbloem - Silene dioica
WILD & INHEEMS voor meer BIODIVERSITEIT Cruydt-Hoeckzaden zijn wildebloemenzaden van regionale herkomst. Daardoor sluiten deze perfect aan bij insecten die hier van nature voorkomen. Functies van inheemse planten: Biodiversiteitsherstel...
€ 3,95
Echte kamille - Matricaria chamomilla
WILD & INHEEMS voor meer BIODIVERSITEIT Cruydt-Hoeckzaden zijn wildebloemenzaden van regionale herkomst. Daardoor sluiten deze perfect aan bij insecten die hier van nature voorkomen. Functies van inheemse planten: Biodiversiteitsherstel...
€ 3,95
Echte koekoeksbloem - Silene flos-cuculi
WILD & INHEEMS voor meer BIODIVERSITEIT Cruydt-Hoeckzaden zijn wildebloemenzaden van regionale herkomst. Daardoor sluiten deze perfect aan bij insecten die hier van nature voorkomen. Functies van inheemse planten: Biodiversiteitsherstel...
€ 3,95
Gewone margriet - Leucanthemum vulgare
WILD & INHEEMS voor meer BIODIVERSITEIT Cruydt-Hoeckzaden zijn wildebloemenzaden van regionale herkomst. Daardoor sluiten deze perfect aan bij insecten die hier van nature voorkomen. Functies van inheemse planten: Biodiversiteitsherstel...
€ 3,95
Gewone rolklaver - Lotus corniculatus var. corniculatus
WILD & INHEEMS voor meer BIODIVERSITEIT Cruydt-Hoeckzaden zijn wildebloemenzaden van regionale herkomst. Daardoor sluiten deze perfect aan bij insecten die hier van nature voorkomen. Functies van inheemse planten: Biodiversiteitsherstel...
€ 3,95
Grote kaardenbol - Dipsacus fullonum
WILD & INHEEMS voor meer BIODIVERSITEIT Cruydt-Hoeckzaden zijn wildebloemenzaden van regionale herkomst. Daardoor sluiten deze perfect aan bij insecten die hier van nature voorkomen. Functies van inheemse planten: Biodiversiteitsherstel...
€ 3,95
Grote klaproos - Papaver rhoeas
WILD & INHEEMS voor meer BIODIVERSITEIT Cruydt-Hoeckzaden zijn wildebloemenzaden van regionale herkomst. Daardoor sluiten deze perfect aan bij insecten die hier van nature voorkomen. Functies van inheemse planten: Biodiversiteitsherstel...
€ 3,95
Halfschaduwbloeiers - voor alle gronden
Bevat: Berglook Allium carinatum - Bermooievaarsbek Geranium pyrenaicum - Borstelkrans Clinopodium vulgare - Bosaardbei Fragaria vesca - Bosandoorn Stachys sylvatica - Boslathyrus Lathyrus sylvestris - Bosvergeet-mij-nietje Myosotis sylvatica -...
€ 5,95
Kartuizer anjer - Dianthus carthusianorum
WILD & INHEEMS voor meer BIODIVERSITEIT Cruydt-Hoeckzaden zijn wildebloemenzaden van regionale herkomst. Daardoor sluiten deze perfect aan bij insecten die hier van nature voorkomen. Functies van inheemse planten: Biodiversiteitsherstel...
€ 3,95
Korenbloem - Centaurea cyanus
WILD & INHEEMS voor meer BIODIVERSITEIT Cruydt-Hoeckzaden zijn wildebloemenzaden van regionale herkomst. Daardoor sluiten deze perfect aan bij insecten die hier van nature voorkomen. Functies van inheemse planten: Biodiversiteitsherstel...
€ 3,95
Nectar onder het maaimes - voor een bloemrijk gazon
Bevat: Gewone brunel Prunella vulgaris - Gewone ereprijs Veronica chamaedrys - Gewone reigersbek Erodium cicutarium - Gewone rolklaver Lotus corniculatus var. corniculatus - Gewoon biggenkruid Hypochaeris radicata - Hopklaver Medicago lupulina -...
€ 5,95
Plukmengsel - inheemse bloemen op de vaas
Bevat: Akkerklokje Campanula rapunculoides - Avondkoekoeksbloem Silene latifolia subsp. alba - Beemdkroon Knautia arvensis - Bevertjes Briza media - Blauwe knoop Succisa pratensis - Boerenwormkruid Tanacetum vulgare - Bolderik Agrostemma githago -...
€ 5,95
Ruig klokje - Campanula trachelium
WILD & INHEEMS voor meer BIODIVERSITEIT Cruydt-Hoeckzaden zijn wildebloemenzaden van regionale herkomst. Daardoor sluiten deze perfect aan bij insecten die hier van nature voorkomen. Functies van inheemse planten: Biodiversiteitsherstel...
€ 3,95
Slangenkruid - Echium vulgare
WILD & INHEEMS voor meer BIODIVERSITEIT Cruydt-Hoeckzaden zijn wildebloemenzaden van regionale herkomst. Daardoor sluiten deze perfect aan bij insecten die hier van nature voorkomen. Functies van inheemse planten: Biodiversiteitsherstel...
€ 3,95
Speelnatuur - ontdek samen de natuur
Bevat: Beemdkroon Knautia arvensis - Blaassilene Silene vulgaris - Bosandoorn Stachys sylvatica - Dagkoekoeksbloem Silene dioica - Duizendblad Achillea millefolium - Echte kamille Matricaria chamomilla - Geel walstro Galium verum - Gele...
€ 5,95
Uitbundige bloeiers - voor tijdelijke invulling
Bevat: Bont kroonkruid Securigera varia - Bonte wikke Vicia villosa - Citroengele honingklaver Melilotus officinalis - Echte kamille Matricaria chamomilla - Gele ganzenbloem Glebionis segetum - Gele kamille Anthemis tinctoria - Gewone duivenkervel...
€ 5,95
Vlasbekje - Linaria vulgaris
WILD & INHEEMS voor meer BIODIVERSITEIT Cruydt-Hoeckzaden zijn wildebloemenzaden van regionale herkomst. Daardoor sluiten deze perfect aan bij insecten die hier van nature voorkomen. Functies van inheemse planten: Biodiversiteitsherstel...
€ 3,95
Vlindertuin - nectar- en waardplanten voor vlinders
Bevat: Akkerviooltje Viola arvensis - Avondkoekoeksbloem Silene latifolia subsp. alba - Beemdkroon Knautia arvensis - Bermooievaarsbek Geranium pyrenaicum - Betonie Betonica officinalis - Bieslook Allium schoenoprasum - Blauwe knoop Succisa...
€ 5,95
Vogelpret - voor zadenetende vogels
Bevat: Boerenwormkruid Tanacetum vulgare - Duizendblad Achillea millefolium - Gele morgenster Tragopogon pratensis - Gewone brunel Prunella vulgaris - Gewone klit Arctium minus - Gewone margriet Leucanthemum vulgare - Gewone rolklaver Lotus...
€ 5,95
Wilde cichorei - Cichorium intybus
WILD & INHEEMS voor meer BIODIVERSITEIT Cruydt-Hoeckzaden zijn wildebloemenzaden van regionale herkomst. Daardoor sluiten deze perfect aan bij insecten die hier van nature voorkomen. Functies van inheemse planten: Biodiversiteitsherstel...
€ 3,95
Wilde marjolein - Origanum vulgare
WILD & INHEEMS voor meer BIODIVERSITEIT Cruydt-Hoeckzaden zijn wildebloemenzaden van regionale herkomst. Daardoor sluiten deze perfect aan bij insecten die hier van nature voorkomen. Functies van inheemse planten: Biodiversiteitsherstel...
€ 3,95
Wildebloemenweide - kleurrijk voor zand- en leemgronden
Bevat: Akkerklokje Campanula rapunculoides - Beemdkroon Knautia arvensis - Beemdooievaarsbek Geranium pratense - Betonie Betonica officinalis - Bevertjes Briza media - Blaassilene Silene vulgaris - Duifkruid Scabiosa columbaria - Geel walstro...
€ 5,95
Wildebloemenweide - voor klei- en leemgronden
Bevat: Avondkoekoeksbloem Silene latifolia subsp. alba - Boerenwormkruid Tanacetum vulgare - Duizendblad Achillea millefolium - Fluitenkruid Anthriscus sylvestris - Gele morgenster Tragopogon pratensis subsp. pratensis - Gewone berenklauw...
€ 5,95
Wildebloemenweide - voor natte grond
Bevat: Echte koekoeksbloem Silene flos-cuculi - Echte valeriaan Valeriana officinalis - Gele lis Iris pseudacorus - Gevleugeld hertshooi Hypericum tetrapterum - Gewone brunel Prunella vulgaris - Gewone dotterbloem Caltha palustris subsp. palustris...
€ 5,95
Wildebloemenweide - voor zandgrond
Bevat: Dagkoekoeksbloem Silene dioica - Duizendblad Achillea millefolium - Gele morgenster Tragopogon pratensis subsp. pratensis - Gewone brunel Prunella vulgaris - Gewone margriet Leucanthemum vulgare - Gewone reigersbek Erodium cicutarium -...
€ 5,95